سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال صیدی – ایلام-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
امیر علیمرادیان – ایلام-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
غلامحسین فرهی – تهران- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تحلیل خیز ورقFGMتحت بارگذاری مکانیکی منجر به حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه چهار می شود که برای حل چنین معادله ای روشهای عددی متفاوتی ارائه شده است.تنهازمانی که دو لبه موازی در ورق دارای تکیه گاه ساده باشند، می توان به یک راه حل ریاضی دقیق بر پایه روش ناویر دست یافت که رفتار خمشی ورق مستطیلی را تحلیل کند. برای هر ترکیب دیگری از شرایط مرزی لازم است از روشهای حل تقریبی دیگری مانند روش انرژی و یا المان محدود استفاده نمود. روش تحلیلی در این تحقیق بر پایه روش تکرار شونده کانتروویچ توسعه یافته انجام شده است. تحلیل بر مبنای فرضیات تئوری کلاسیک صفحات استوار است. صحت نتایج حاصل برای ورقFGM تحت شرایط تکیه گاهی متفاوت، با نتایج حاصل از حل عددی توسط نرم افزارانسیس ۲ مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد روش کانتروویچ توسعه یافته روش دقیقی برای حل معادلات بوده و پاسخ ها به سرعت همگرا می شوند. همچنین پاسخ های نهایی مستقل از انتخاب تابع آزمون اولیه برای حل معادله می باشد