سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

صمد فتوحی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مریم حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
فاطمه اسلامفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

بیانگرحیطه ای از بررسی جغرافیایی استکه عامل فضا درشناخت چگونگی شکل گیری Geopolitics) مفهوم ژئوپلتیک روابط بین الملل مهم تلقی می کند ژئوپلتیک با جغرافیای سیاسی تفاوت دارد زیرا جغرافیای سیاسی اثرتصمیم گیری های سیاسی انسان را روی چهره و اشکالجغرافیایی مربوط به محیط انسانی همچون حکومت مرز مهاجرت و … مطالعه می کند درحالیکه ژءوپلتیک به مطالعه اثرعوامل جغرافیایی روی سیاست های دگرگون شونده جهانی می پردازد اما دقیقتر آن است که بگوییم جغرافیای سیاسی با رابطه متقابل جغرافیا و سیاست سروکار دارد و بدین ترتیب مفهوم ژئوپلتیک که به نقش عمده عامل فضا درشکل گیری روابط بین الملل معتقد است جزئی از دانش و علم جغرافیای سیاسی محسوب میشود خلیج فارس منطقه مهم اقتصادی و استراتژیکی است که درشرق خاورمیانه موقعیت دارد و به صورت آبراهیم درامتداددریای عمان و درمیان ایران و شبه جزیره عربستان قرار دارد خلیج فارس به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز موقعیت جغرافیایی موقعیت مطلوب اقتصادی و استراتژیکی و داشتن یکی از بهترین قطبهای صیادی و ماهیگیری و همچنین وجود تنگه هرمز که منطقه شریان حیات غرب به واسطه عبور نفت همیشه مورد توجه جهانیان بوده و هست