خلوت در خانه های مسکونی معاصر :

تغییر نحوه زندگی مردم امروز ، روی طرح کالبدی و فضایی خانه هایشان هم اثر گذاشته است اما مبحث خلوت و محرمیت در خانه های مسکونی ایرانیان به رغم مذهب و فرهنگ دیرینه شان همواره مورد نظر خاص معماران بوده و جزو اصول پایه برای خانه سازی در این دیار می باشد. اصولی که در طراحی فضاهای خانه های مسکونی مورد توجه معماران و، عرصه های فضایی طراحان امروز قرار می گیرد از تفکر تامین محرمیت افراد در خانه و حفظ خلوت مطلوب آن ها نشات می گیرد.

هرچند امروزه افزایش درخواست و نیاز به مسکن به دنبال افزایش بی رویه جمعیت شهری، مشکلات اقتصادی کشور، تورم، بالا بودن نرخ زمین و غیره که سرانه استاندار خانه برای هر نفر را کاهش می دهد، طراحی صحیح فضاهای خانه های مسکونی را با محدودیت هایی مواجه کرده است و انسان ها را وادار می کند که بسیاری از این اصول را نادیده بگیرند. در این بین، خلاقیت و مهارت معماران است که می تواند فضایی مطابق با نیازهای روحی و فیزیکی افراد خلق کند.

تفکیک فضاهای مختلف خانه با توجه به ماهیت و عملکرد هر کدام از آن ها و نیازهای اعضای خانواده به عرصه های مختلف فضایی توسط معماران، اولین گام برای طراحی ساختمان های مسکونی معاصر بر اساس تامین خلوت و محرمیت می باشد که لازم است قبل از طراحی مطالعه و به خوبی شناخته شوند تا هم بتوان بهترین روش های استفاده از فضاهای مختلف هر عرصه برای بهره برداری هرچه بیشتر را درک کرد و هم شناخت لازم برای طراحی مطابق با تامین خلوت بهینه را به دست آورد که این پژوهش، ضمن معرفی پنج عرصه فضایی خانه ی معاصر، اصول طراحی معماری هر عرصه که توسط معماران امروز تدوین شده اند و تاثیر مثبت رعایت آن بر خلوت خانه را در جدول (۱) ارائه می دهد:

(۱عرصه زندگی خانوادگی: این عرصه شامل نشیمن خانوادگی، آشپزخانه و فضای غذا خوری خانوادگی می باشد که امکان دور هم بودن و تجربه ی زندگی گرم خانوادگی را فراهم می آورد.

(۲ عرصه زندگی خصوصی و فردی: این عرصه شامل اتاق های خواب، حمام و کتابخانه است که شرایط لازم برای زندگی شخصی افراد خانواده را فراهم می کند.

(۳ عرصه عمومی: این عرصه شامل پذیرایی، نهارخوری و فضای ورودی است که جهت برقراری ارتباط با اقوام، دوستان و همسایگان کاربرد دارد.

(۴ عرصه خدمات: این عرصه شامل فضاهای پارکینگ، انباری، موتورخانه، رختشویخانه و غیرهمی باشد که تسهیلات لازم را در اختیار سایر بخش های خانه قرار می دهد.

(۵ عرصه فضاهای باز و نیمه باز: شامل فضاهای حیاط، پاسیو، تراس و بالکن است که امکان ارتباط با طبیعت را برای افراد خانواده ایجاد میکند.