سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

محمدعلی مقصودپور – دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه حیاوی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

امروزه دانش و اطلاعات به یکی ازمهمترین نهاده های تولیدی و محور اصلی توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها تبدیل شده است استفاده ازفناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات بخصوص اینترنت و اینترانت درتمام بخشهای اقتصادی به سرعت درحال افزایش است رایانه واینترنت سرعت دسترسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات را بالا برده و اقتصاد مبتنی بردانش به سرعت جای اقتصاد مبتنی برتولید را گرفته است امروزه کشورهایی ازرشد اقتصادی بالاتر و پایدارتری برخوردارند که به گسترش صنایع دانش بنیان و صادرات کالاهای دانش برتوجه بیشتیر دارند دراین مقاله ابتدا به مفهوم دانش پرداخته شده و درادامه با ارایه تعاریف ی ازاقتصاد دانش بنیان فرایندهای اساسی و چارچوب آن مشخص شده است خلق دانش یکی ازاجزای چهارگانه شاخص اندازه گیری اقتصاد دانش بنیان APEC می باشد و دراین تحقیق با تیین یک مدل آمیخته ازیادگیری سازمانی به بررسی رابطه این مدل با خلق دانش دراداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خوزستان پرداخته شده است