سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر شاهنازیان – تبریز، میدان شهدا، ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان، واحد کارشناسا
سعید عبدحافظ – تبریز، نصف راه، اداره کل کار و امور اجتمائی استان، دانشجوی رشته مدیریت
مجید مقصودی – تبریز، میدان شهدا، ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان، واحد روابط عم

چکیده:

در دنیای دگرگونی ها، اگر ما نتوانیم خود را با سیر شتابان تحولات سازگار سازیم و دانش، محصول یا خدمت جدیدی برای عرضه نداشته باشیم،دچار زوال خواهیم شد. تولید دانش و فناوری، دستاورد خلاقیت و نوآوری است. از دلایل عدم بروز خلاقیت در سازمان ها، نبود یک سیستم مدون جهت آموزش خلاقیت، عدم وجود محیط سازمانی مناسب برای ایجاد خلاقیت و مدیریت نامناسب خلاقیت می باشد. برای تبدیل سازمان به یک سازمان خلاق و نوآور نیاز به ارائه روش ها و راهکارها و تدوین الگوی مناسب و بومی حس می شود. بر این اساس در این پژوهش با مطالعه گسترده مبانی تئوری، کتب و مقالات مربوطه و با بررسی الگوهای موجود تجربه شده در سازمان های سرآمد و سازمان های داخلی و حذف مشترکات،راهکارهایی برای ایجاد خلاقیت فردی، گروهی و سازمانی ارائه شده و تکنیک های خلاقیت مورد استفاده درهرکدام مشخص گردید و موانع ایجاد خلاقیت در هر مورد ذکر شد، نقش های مدیریت نیز در پرورش خلاقیت تبیین شد و در نهایت مدلی جهت ایجاد خلاقیت و نظام مند کردن آن بر طبق اجزاء و عوامل خلاقیت ارائه گردید.