سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

تغییر وتحول دردهه اخیر و افزایش روزافزون رقابت پیچیدگی پویایی و عدم اطمینان ازشرایط محیطی باعث شده تا سازمان های بزرگ نتوانند با شرکت های کوچک که ازانعطاف پذیری سرعت و ن<اوری بالایی برخوردارند رقابت کنند امروزه ثبات درمحیط کارجای خود را به بی ثباتی و عدم اطمینان داده اند و صنایع سنتی و قدیمی که جای خود را به انواع جدید و توسعه یافته آن داده است دیگر فرصتی برای استفاده ازمهارتهای قدیمی خود نمی یابند ودرحقیقت آینده را با تهدیدها و فرصت ها مواجه ساخته اند زیرا هراختراع و نوآوری تغییر را پدید می آورد و به نوبه خود می تواند فرصتی را برای کسانی به وجود آورد که بتوانند ازآن استفاده بهینه کنند سازمان های عصرحاضر با تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی روبرو هستند از این رو تضمین و تداوم حیات و بقای آنها نیازمند یافتن راه حل ها و روشهای جدید مقابله با مشکلات است که ارتباط زیادی با نوآوری ابداع و خلق محصولات فرایندها و روشهای جدید دارد.