سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طاهره انصاری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

خلاقیت و نوآوری جزئی ازجوهرانسانی است بدون خلاقیت و نوآوری ممکن بود انسان هنوزغارنشین باشد نتیجه خلاقیت و نوآوریموفقیت امیز تکامل است و این بدان معناست که خلاقیت و نوآوری تغییر و تحول اساس آفرینش وهستی را تشکیل میدهد خلاقیت ونوآوری همواره ناگهانی بدون هرسابقه ای اتفاق نمی افتد بلکه دراغلب موارد جهت گیری های اصلاحی به تدریج موجب تغییر و تحول درفعالیت محصول و فرایند یا ابزار تولید می شود و درنهایت به تبلور خلاقیت و نوآوری می انجامد اما گاه درمسیر تتبع و تحقیق دریک زمینه انسان به نوآوریهایی دست می یابد که بدون برنامه قبلی و بصورت کاملا اتفاق بوده است دراین زمینه آنچه می تواند اصلاح و بهبود امور را جهت و سرعت بخشد و بخلاقیت و نوآوری بیانجامد چگونگی مدیریت خلاقیت و نوآوری است به قول آقای اوهینو مدیرشرکت خودروسازی تویوتا ایده های خلاق و نو درفضاهای واحد وجود دارد ولی این مدیریت است که باید نشان دهد تا چه حد صیادخوبی برای صید آنها می باشد این مقاله به یاری خداوند درزمینه خلاقیت و نوآوری دسازمان و مدیریت اموزشی هرچند ناقص ولی پرارزش به رشته تحریر درامده است.