سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صابر قربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
رقیه علیلو – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

چکیده:

امروزه و در عصری که تغییرات به سرعت صورت می گیرد، سازمان ها سعی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار و پیشی گرفتن از رقبای خود در عرصه رقابت دارند و مسلماً در محیط نامطمئن و پیچیده امروزی این مزیت رقابتی چیزی بجز دانش آنها که باعث نوآور بودن آنان از رقبایشان و کسب سهم عمده ای از بازار خواهد شد، نمی باشد. در این مقاله تلاش نموده ایم تا ابتدا مفاهیم خلاقیت و نوآوری و مدیریت دانش در سازمان ها رمورد بحث و بررسی قرار داده و سپس با ذکر دلایل اهمیت خلاقیت و نوآوری و همچنین م دیریت دانش به ارتباط بین این دو مقوله اشاره نموده و در نهایت از مباحث ارائه شده نتیجه گیری نمائیم.