سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی زارع خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
حیدر چوپانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

گسترش فرآیند جهانی شدن و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، افزایش علم و دانش جدید و تغییر و تحول مداوم در نحوه انجام کارها و همچنین روش ها و فرآیندهای کسب و کار در نظام بازار به ویژه سازمان ها، شرایط حاکم بر محیط کار و سازمان ها را به شدت ناهمگون و غیرقابل پیش بینی کرده است. بنابراین برای پاسخگویی به این شرایط و همچنین تسلط بر آن، تحلیل و بررسی محیط و شناخت کلی نسبت به آن و توسعه و گسترش مولفه ها و ویژگی هایی مثل ریسک پذیری و مخاطره پذیری، بلند پروازی، یادگیری سازمانی، تنوع طلبی و غیره که در سازمان های کارآفرین به وضوح دیده می شوند ضرورت می یابد. البته حفظ این شرایط و همچنین توسعه فرهنگ کارآفرینی در سازمان به خودی خود به وجود نیامده و نیازمند الزامات خاصی از جمله نهادینه شدن فرهنگ پیشرفت و نوآوری در سازمان و ایجاد فضای خلاق در سازمان یا به طور کلی خلاقیت سازمانی می باشد.مقاله حاضر ضمن پرداختن به مفهوم خلاقیت سازمانی و عوامل موثر بر آن و همچنین مقوله کارآفرینی سازمانی،ارتباط آنها را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در پایان به ارائه مدلی جدید چرخه خلاقیت- کارآفرینی سازمانی در رابطه با چگونگی اثرگذاری خلاقیت سازمانی بر توسعه کارآفرینی در سازمان می پردازد.