سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران
فاطمه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران

چکیده:

ار بارزترین خصوصیات عصر حاضر می توان به تغییرات مداوم در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی، سلیقه و نیاز افراد و … اشاره کرد. یکی از نهادها موثر در همگام سازی این تغییرات با مهارت افراد، آموزش و پرورش و زیر مجموعه های آن است. در واقع آموزش و پرورش، با شناسایی نیاز جامعه در تمام ابعاد آن سعی می کند محتوای ارائه شده در مدارس را با نیاز افراد جامعه همسو کند. در این بین خلاقیت نقش مهمی را در همسویی با تغییرات ایفا می کند که در مدارس می توان را از دو جنبه بررسی نمود: الف) توجه به فضای فیزیکی مدارس (بررسی از لحاظ رنگ، معماری، چینش)؛ ب) توجه به فضای حاکم بر تدریس و محتوای ارائه شده. این دو مورد بر میزان خلاقیت در دانش آموزان اثر چشم گیری داشته و به عبارت دیگر زمیته ساز بروز کارآفرینی در افراد، خلاقیت است که می توان بر این امر، از طریق مدارس بر روی آن سرمایه گذاری نمود. در واقع می توان چنین گفت که خلاقیت حلیه گمشده مدارس ماست و در نتیجه می توان عنوان کرد که کارآفرینی در مدارس ما گم شده است.