سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور سلیمانی – دانشگاه علامه طباطبائی
مهین شعبانی – دبیر آموزش پرورش شهرستان خدابنده

چکیده:

هدف مقاله بررسی اهمیت و نقش خلاقیت عوامل موثردرشکل گیری آن و ارایه ی شیوه های صحیح جهت پرورش خلاقیت دردانش اموزان می باشد پژوهش حاضر ازنوع مطالعات مروری بوده که با مراجعه به منابع گوناگون و بررسی ارا دانشمندان گوناگون روانشناسی و تعلیم و تربیت گردآوری گردیده است دراین مطالعه انواع خلاقیت و رابطه آن با نوآوری مورد بحث واقع شده و مدلهای یادگیری خلاق معرفی گردیده است درضمن استلزام خلاقیت مورد توجه واقع شده و نکات ضروری برای اموزش موثر تشریح گردیده است و موانع خلاقیت بصورت مبسوط مورد کنکاش قرارگرفته و نکات مبنایی درمورد ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق ارایه شده و درزمینه محیط مورد نیاز برای بروز خلاقیت مباحث کلیدی مطرح گردیده است نکته اصلی مقاله این است که هم توانایی حل مساله و هم آفرینندگی که به عنوان فرایند های فکری مطرح هستند. قابل اموزش درکلاسها و مدارس می باشند.