سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – استادیار ومدیر گروه دکترای مدیریت دولتی
سمانه کریمی افشار – کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

چکیده:

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل گردیده است. زیرا فضای رقابتی ایجادشده بین سازمان ها ایجاب می کند تا فرایندهای خلاقیت توسعه یابد. هر سازمانی برای ادامه حیات در دنیای متلاطم و متغیر امروزی باید به کارآفرینی و نوآوری روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط پیرامون، برای رویارویی با آنها به دنبال پاسخ های بدیع و نو باشند. مقاله حاضر ضمن پرداختن به مفهوم خلاقیت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن و همچنین مقوله کارآفرینی سازمانی، ارتباط آنها را نیز مورد بررسی وتحلیل قرار داده و در پایان به ارائه مدلی جدیدچرخه ی خلاقیت کارآفرینی سازمانی در رابطه با چگونگی اثرگذاری خلاقیت سازمانی بر توسعه کارآفرینی در سازمان می پردازد.