سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد صادق نجدی – مسئول تولید معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو
سباتای عسگری – رئیس اداره معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو
شهرام پایدار – مسئول آموزش معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو

چکیده:

امروزه دیگر همه گروه های کاری و علمی اذعان دارند برای اینکه سازمان ها بتوانند دردنیای تجارت و رقابت حضور مستمر و پایدار داشته باشند حول محور علم ودانش فعالیت کنند علیرغم اینکهدانش جدید و نو به عنوان منبعی برای بقای سازمان ها ضروری است و شرط موفقیت سازمان ها دستیابی به یک دانش و فهم عمیق و جدید درتمامی سطوح است گاهی به اشتباه مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات یکی تلقی میشود حال آنکه این دو یکی نیستند مدیریت اطلاعات بطور مشخص برداده های پردازش شده تمرکز دارد دانش زیربنای مهارت تجربه و تخصص هرفرد است امروزه سرمایه های یک سازمان تنها سرمایه مالی و فیزیکی نیستند بلکه سرمایه دانشی مهمتر از این دو سرمایه مورد توجه است