سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فراز محمدیان – گروه کامپیوتر دانشگاه اصفهان
محمدعلی نعمت بخش –
احمدرضا نقش نیلچی –

چکیده:

خلاصه سازی خودکار متن یکی از جنبه های مهم دربازیابی اطلاعات می باشد دراین مقاله یک روش جدید خلاصه سازی خودکار متن فارسی پیشنهاد شد دراین روش درمرحله پیش پردازش ریشه کلمات را با استفاده از یک روش مبتنی برفرهنگ واژگان بدست می آوریم مجموعه ترادف جملات موجود درمتن از طریق همین فرهنگ واژگان بدست می آید این کار منجر به یک زنجیر لغوی قوی می شود درمرحله پردازش با استفاده از زنجیر لغوی ور وش تحلیل معنایی پنهان ارتباط بین جملات مهم بدست می آید تا جملات مرتبط با هم گزینش و در خروجی قرار گیرد نتایج ارزیابی نشان میدهد که روش ارایه شده خلاصه قابل قبول ومنسجمی ارایه میدهد.