سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم احمدی – آزمایشگاه مهندسی زبانگروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی س
مهدخت غفاری ها –
عبدالحمید پیله ور –

چکیده:

در این مقاله ما یکمتد کلی برای خلاصه سازی متن معرفی می کنیم که خلاصه را با رتبه بندی جملات متن بدست می آورد دراین روش نیاز به دانستن مفهوم کل متن نیست اساس این روش ویژگیهایی است که برای هر جمله بدست می آورد ارزش دهی براساس کلمات کلیدی، شباهت هرجمله با جمله عنوان و … ساختار ویژگی ها متفاوت است بعضی از این ویژگی ها ساده هستند در حالیکه ویژگیهای دیگر ترکیبی از چند ویژگی هستند مسلما ساختار ویژگی دراینکه کدام ویژگی اهمیت کمتر وکدام ویژگی اهمیت بیشتر دارد نقش دارد فرض ما این است که ویژگی های ترکیبی از ویژگیهای ساده اهمیت بیشتری دارد سپس این ویژگی ها برای محاسبه یک ارزش کلی برای جمله ترکیب می شوند و سپس جملات رتبه بندی می شوند و ۲۰ درصد از جمله ها با بیشترین ارزش به عنوان خلاصه انتخاب می شوند.