۵ ج – نوشتن خلاصه نکات

دو نوع خلاصه برداری نکات وجود دارد. خلاصه سریع مطالب مورد بحث و خلاصه های دقیق تری که از متن بیرون کشیده اید (در بخشی ۵ با توضیح داده شده است). خلاصه نکات یک طرح، خلاصه ای از مطالب بدون توجه به سبک و بیان آن است. گاهی اوقات می توانید آنها را به عنوان رئوس مطالب ترکیب بندی کنید تا بتوانید سریعتر و دقیق تر، بدون نگرانی در مورد به کار بردن عین کلمات و عبارتهای دقیق عمل کنید.

خلاصه نکات، اطلاعات جنبی را برای پژوهش شما فراهم می کند. اگر به اطلاعاتی نیاز داشتید، می توانید دوباره آن را به روش مناسب و واضح بنویسید و اگر لازم بود برای تجدید نظر به مرجع مراجعه کنید. از خلاصه نکات برای چندین نوع اطلاعات می توانید .استفاده کنید

  • مطالب مرجع که به نظر می رسد ارزشی جانبی دارند.
  • مطالبی که برای کلمه کلیدی یا طرح تحقیق مناسب نمی باشد.
  • آماری که ارزش دارند تا در پژوهشی بررسی شوند.
  • مطالب جالبی در منبع که تقریباً به موضوع نزدیک ترند اما موضوع اصلی شما نیستند.
  • مراجعه به چندین کار که همان مسأله را مورد بررسی قرار داده اند. «مشکل انهدام زباله، در کتاب «وست و لاولیس» و مجلات نوشته «جونز ایت آل» «کافی اند استیت» و « ابرناتی» مورد بررسی قرار گرفته است.»

خلاصه برداری به ما امکان مرور سریع را می دهد. بنابراین، کلمات مهم را انتخاب کرده و بعد آن را خلاصه کنید و دیگر موضوعات را بررسی کنید. در کارت خلاصه برداری باید مؤلف مشخص باشد اما شماره صفحه به ندرت ذکر می شود. تمام مقاله در نکته برداری خلاصه می شود نه فقط یک متن مشخص.

جدول: نمونه نکات خلاصه شده و ذکر مؤلف

«سگالی» در مقاله ای در مجله «پرنت» در مورد اخبار رسانه ها و بچه ها نشان داد که نگرانی های روبه رشد در نشریات معاصر…

مجالات عمومی با مطرح کردن مسائل شروع می شوند،«جولیوس و زلداسیگلی» در مجله ی «پرنت»، به والدین روشهایی را توصیه می کنند که به بچه هایی که در مواجه با اخبار منتشر شده عملکردهای خشونت آمیز نشان می دهند کمک کنند.

نکته بعدی شامل یک خلاصه سریع می باشد.

جدول: نمونه نکات خلاصه شده باذکر مؤلف و شماره صفحه

وینکلجون ها ۱۰۱

لیست برنامه ها و پروژه ها و مطالبی که می توان ترتیب داد.

دیتو برای فرانسکی ۷۱۸+