خط کشیدن زیر عناوین: در یک مقاله ی تایپ شده، خط کشیدن زیر کلمات و عبارات، به جای کج کردن حروف استفاده می شود. یک خط ممتد را برای عناوین چند کلمه ای به کار برید. برای آثاری از قبیل آنچه در زیر آمده است، همیشه یا از حروف کج استفاده کنید یا زیر آنها خط بکشید:

هواپیما                 انولا گی

رقص باله                     فندق شکن

کتاب                       قوای زمینی

پژوهشنامه                 یادداشت برداری ۳

نمایشنامه             هوس زیر درختان نارون

فیلم                       گنج های رشته کوه های مادره

ژورنال                 ژورنال جامعه شناسی

مجله                         نیوزو یک

رمان                        داغ ننگ

اپرا                         ریگولیتو

نقاشی                     مونالیزا

جزوہ                       ده هدف برای فروش موفق

 نشریات ادواری         آمریکایی دانا

فیلمنامه                   گربه روی شیروانی داغ

شعر                         قصایدی از پادشاه (فقط در صورتی که به اندازه ی یک کتاب

طولانی باشد)

ضبط                    اشعار والس استیونس

مجسمه سازی                     دیوید

کشتی                       تایتانیک

رمان کوتاه              بیلی باد

سمفونی                  ایرویکای بتهوون

سمفونی شماره ی ۳ بتهوون، با کلید A (برای تعیین شکل، عدد و کلید)

تلویزیون              نمایش امشب (عنوان برنامه، نه بخشی از آن)

کتاب سال               اسب بالدار

در مقابل، این موارد را درون گیومه قرار دهید: مقالات، رساله ها، فصل ها، بخش ها، اشعار کوتاه، داستانها، آهنگ ها، سخنرانی ها، وعظ ها، گزارش ها و بخش های برنامه ھای تلویزیونی۔زیر عناوین موارد زیر، اگر به صورت جداگانه ای منتشر می شوند، خط بکشید: رسالات، سخنرانی ها، اشعار، شرح مذاکرات، گزارشات، وعظ ها و داستانها. هرچند این آثار معمولاً به صورت گلچینی از موعظه ها و یا مجموعه داستانها منتشر می شوند که در این صورت باید زیر عنوان آن گلچین و یا مجموعه خط بکشید.زیر عنوان کتاب های مقدس (عهد عتیق)، گروه ها (گروه های آمریکایی جدید)، ویرایش ها (ویرایش متنوع دابلیو بی ییتس)، جوامع گوناگون (جامعه ویکتوریایی)، واحدهای درسی (اسطوره شناسی یونان)، بخش های مختلف یک کتاب (پیشگفتار، ضمیمه، بند ۳، صحنه ی ۲) و یا عبارات توصیفی (خطابه ی خداحافظی نیکسون یا سال های زندگی ریگان در کاخ سفید) خط نکشید.

خط کشیدن زیر کلمات به منظور تأکید: گاهی ممکن است در یک مقاله ی تایپ شده، زیر کلمات یا عبارات خاصی خط بکشید تا روی آنها تأکید کرده باشید. اگر کلمه ی اصلی را در جای مناسبی قرار دهید، همین منظور را می رسانید:

تأکید : شاید پاسخ این سوال در پیشگیری از سوءاستفاده از کودکان باشد، نه در بهبود موقتی بعد از واقعه.

معادل بهتر: پیشگیری از سوءاستفاده از کودکان، پاسخی بهتر از بهبود موقتی بعد از واقعه است.