سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین تورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سیدآرش حق پناه – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
حسن ظهور – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله مساله پایدارسازی یک سیستم سوئیچینگ غیرخطی تک ورودی را درنظر میگیرد بدیهی استکه طراحی کنترلر برای سیستمهای خطی آسان تراز سیستمهای غیرخطی می باشد لذا ایده اصلی این مقاله تبدیل یک سیستم غیرخطی سوئیچینگ به یک سیستم خطی سوئیچینگ کنترل پذیر معادل با آن توسط خطی سازی پسخور حالت می باشد برای بررسی این موضوع بصورت کاربردی یک سیستم CSTR سوئیچینگ مرتبه سه را درنظر میگیریم با استفاده ازیک تبدیل مشتق پذیر مناسب آن را خطی کرده و درنهایت یک کنترلر PD برای آن طراحی می کنیم و نشان میدهیم متغیرهای سیستم به مقادیر حالت تعادل همگرا می شوند.