سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن کربعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه شهرکرد- شهرکرد-
عباس کارگر – استادیار ، دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه شهرکرد- شهرکرد- ایران
نویدرضا ابجدی – استادیار ، دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه شهرکرد- شهرکرد- ایران
غلامرضا عرب مارکده – دانشیار ، دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه شهرکرد- شهرکرد-

چکیده:

در این مقاله، کنترل مود لغزشی فازی یک مبدل رزونانسی سری موازیDC-DC با روش مدولاسیون شیفت فاز خود نگهدار پیشنهاد شده است. مقاله شامل ترکیب مدل دینامیکی سیگنال بزرگ متوسط و طراحی یک کنترلکننده فیدبک غیرخطی براساس روش خطیسازی ورودی خروجی برای بدست آوردن سطح لغزشی است. کنترلکننده فازی پیشنهادی تغییرات سیگنال کنترلی را بر اساس اطلاعات سطح و تغییرات سطح لغزشی تعیین میکند، به طوری کهپایداری مود لغزشی و شرایط جذب تضمین شود. کارایی مود لغزشی فازی با مود لغزشی مقایسه میشود. نتایج شبیهسازی کاهش پدیده وزوز، کلیدزنی در ولتاژ صفر در تمام محدوده تغییرات بار، ثبات در برابر تغییر پارامترهای خارجی و بار را نشان میدهد.