سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبا کرمی – دانشیار گروه پژوهشی جغرافیا دانشگاه تبریز ایران
علی آذر – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
رقیه شریفی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز ایران

چکیده:

گسل تبریز یکی از بنیادی ترین ساختارهای زمین شناسی موجود درشمال شرقی دریاچه ارومیه می باشد که دارای سابقه لرزه خیزی طولانی است با توجه به حداکثر توان لرزه زایی این گسل که بیش از ۶/۵ ریشتر براورد گردیده استشهرهای مستقر در امتداد آن در استان آذربایجان شرقی شامل شهرهای تسوج، مرند، شبستر ، تبریز بستان آباد و میانه که در مجاورت گسل تبریز قرار دارند در معرض خطر خیلی زیاد زمین لرزه قرار دارند این پژوهش سعی دارد ضمن بررسی وضعیت لرزه خیزی این گسل با استفاده از داده های لرزه نگاری تاریخی و دستگاهی نقشه سایزموتکتونیک و تعیین حریم گسل به ارزیابی گسترش کاربری های شهری در نواحی در معرض خطر شهر تبریز بپردازد برای دستیابی به این هدف از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که به تبع گسترش شهرها ده درصد نواحی مسکونی مانند شهرک ولیعصر رشدیه ولی امر و غیره که جدیدا احداث می شوند در حریم گسل استقرار دارند و در حال گسترش هستند.