سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساره نظامی – دانشجوی دکتری رشته خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی غفاریان مقرب – دانشجوی دکتری
محمدجعفر ملکوتی – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نمونه های خاک برداشت شده از اراضی جنوب تهران نشان می دهند که غلظت عناصر سنگین در این اراضی به دلیل آبیاری با پساب های شهری و صنعتی بسیار بالاست. با توجه به میزان مصرف شهروندان تهرانی از گیاهان منطقه جنوب تهران به خصوص سبزیجات و مقدار قابل توجه فلزات سنگین اندازه گیری شده در خاک و گیاه، مقدار این فلزات در حال حاضر به اندازه ای است که پتانسیل ایجاد مخاطرات زیست محیطی را دارد، لذا باید در صدد چاره ای برای آن بود. به نظر می رسد که استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک بتواند خطرات احتمالی ناشی از تجمع عناصر سنگین را بر اکوسیستم های زنده و محیط زیست کاهش دهد. هدف از ارزیابی ریسک ها به خصوص ریسک های زیست محیطی تعیین این نکته است که آیا حیات انسانی، گیاهی، جانوری و ارزش های اکولوژیکی و زیست محیطی شناخته شده در معرض اثرات سوء و پیامد های منفی ناشی از آلودگی آب، هوا و خاک قرار دارند یا خیر؟ اگر هر کدام از عناصر در معرض ریسک قرار دارند احتمال آن چقدر بوده و پیامد های سوء ناشی از آن به چه میزان است؟ در نهایت توصیه می شود که به منظور کاهش ریسک آلودگی عناصر سنگین، همراه با مطالعات ارزیابی و تناسب اراضی مطالعات ارزیابی ریسک نیز در منطقه صورت پذیرد.