مقاله خطرهای خیرخواهی: تبیین و تحلیل اصل بیشینه سازی خیر در اخلاق هنجاری و نقد جان رالز بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در فلسفه از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: خطرهای خیرخواهی: تبیین و تحلیل اصل بیشینه سازی خیر در اخلاق هنجاری و نقد جان رالز بر آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصل بیشینه سازی خیر
مقاله غایت گرایی
مقاله حق
مقاله آزادی
مقاله رالز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیک حرفه شیرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله، نخست، اصل «بیشینه سازی خیر» را تبیین و تحلیل می کند و سپس نقدهای گوناگون رالز را بر آن مطرح می کند. رالز نخستین فیلسوفی است که، علاوه بر طرح انتقادهای منسجم و نظام مند از این اصل، نظام جامع جایگزینی را نیز ارایه می کند. با وجود این، آثاری که در این حوزه نوشته شده اند به ویژه آثار فارسی غالبا از یک جهت بسیار مهم رنجورند و آن عدم تفکیک جبهه های مختلف و گاه موازی رالز برای حمله به گونه های گوناگون این اصل است. این مقاله، با تفکیک نقد رالز در بخش های ۵ و ۶ در فصل یکم از قسمت یکم نظریه ای درباره عدالت از نقد او در بخش های ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ در فصل سوم از قسمت یکم آن، نشان می دهد که اولا نقد رالز بر تفسیر مبتنی بر «بیشینه سازی سرجمع کلی خیر/فایده» با نقد او بر تفسیر مبتنی بر «بیشینه سازی میانگین خیر/فایده» متفاوت است و ثانیا رالز از دو راه کار مختلف برای نقد این اصل استفاده می کند که یکی از آن دو مستقل از نظریه ایجابی او (عدالت انصافی) است و دیگری وابسته به آن.