سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه ذوالفقاری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی دانش

چکیده:

درختان جنگلی به دلیل طول عمر طولانی باید قادر باشند که نوسانات دمایی کهدر اثر تغییر اقلیم رخ میدهد را تحمل نمایند از میان پارامترهای اقلیمی خطر یخبندان و نوسانات دمایی در زمستان و سرمای دیررس بهاره می تواند برروی رشد و زنده مانی درختان تاثیر گذار باشد نوسانات دمای ایجاد شده در اثر تغییر اقلیم به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند به گیاه خسارت وارد نماید از اثراتمستقیم این می باشد که فرایند سخت شدن در گیاه کاهش می یابد و اثرات غیرمستقیم هم می توان جابجایی یخبندان و آسیب به ریشه و بیشتر در معرض یخبندان و آب شدن را ذ کر نمود. معمولا میزان مقاومت به سرما حتی برای گیاهان مشابه و یکسان ثابت نمی باشد و تحت تاثیر تغییرات دمایی فصل و موقعیت فیزیولوژیکی سن گیاه رطوبت گیاه و مواد غذایی در دسترس می باشد. درختان هم با یک سری سازگاری ها مانند تغییرات مورفولژیکی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی قادر خواهد بود که دماهای پایین را تحمل نمایند.