سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راهله روحپرور –
منور رضوی خسرو شاهی –

چکیده:

پیشرفت تکنولوژی منجر به افزایش استفاده از رایانه ها د رمنازل و محل کار شده است . طبق برآورد آماری که در سال ۲۰۰۰ انجام شده روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از رایانه ها استفاده می کنند ، گزارشهای ثبت شده مبین این موضوع است که بین ایجاد بیماری و کاربرد نمایشگرها (VDT) ارتباط وجود دارد. نمایشگرها به دلیل تابش امواج الکترومغناطیس سبب ایجاد بیماری در بین کاربران می شود. مطالعات مستمر نشان دادند که نمایشگرها در ایجاد بیماری نقش دارند بخصوص تابش امواج الکترومغناطیس موجب بروز مشکلات ژنتیکی ، پوستس ، بیماریهای چشمی ، ناباروری و …. می شوند . بررسی مجدد داده ها با نتایج برخی از یافته ها متناقض می باشد، بنابراین با یک نتیجه قطعی نمی توان فرضیه ایجاد بیماری توسط نمایشگرها به دلیل تولید امواج الکترومغناطیس را تائید کرد. دانشمندان بر این باور هستند که مطالعات پیوسته می تواند خطر تابش امواج الکترومغناطیس تولید شده توسط نمایشگرها را بیشتر روشن نماید.