مقاله خطبه البیان امام علی (ع) به روایت هفت باب بابا سیدنا و تاثیر آن بر امام شناسی نزاریه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در خدای نامه از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: خطبه البیان امام علی (ع) به روایت هفت باب بابا سیدنا و تاثیر آن بر امام شناسی نزاریه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام علی
مقاله خطبه البیان
مقاله هفت باب بابا سیدنا
مقاله نزاریه
مقاله انسان کامل
مقاله امام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امامت مهم ترین اصل بنیادی تفکر اسماعیلیه مانند دیگر فرق شیعه است. از آنجا که امام در تشیع تجلی اسما و صفات خداوند روی زمین و انسان کامل است و اسماعیلیه نیز با تکیه بر همین معنی حکومت شیعی برپا ساختند، همواره به احادیثی که به مضمون الوهیت امام اشاره دارد توجه ویژه نموده و آن ها را به عنوان دلیلی بر تایید امامان خویش و حکومت آنان مورد استشهاد قرار دادند. نزاریان ایران نیز بر همین اساس به خطبه البیان که به وضوح به بیان الوهیت امام در جایگاه انسان کامل می پردازد توجه نموده و ترجمه فارسی بخش هایی از آن را در هفت باب بابا سیدنا نقل کرده اند. در این مقاله پس از معرفی خطبه البیان نشان خواهیم داد که نزاریه ایران با تکیه بر آن سعی داشتند که مقام حسن صباح و جانشینانش را به مثابه مقام امام علی و اهل بیت ایشان قلمداد نمایند. همچنین با تکیه بر متن این اثر به بازنگری جایگاه امام به عنوان انسان کامل در سلسله مراتب دینی این فرقه و ضرورت تعلیم یافتن از او و تلقی حسن صباح از این مفهوم در برپایی دعوت جدید اسماعیلی نزاری در ایران خواهیم پرداخت.