سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد رحمتی – شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، قزوین

چکیده:

ژنراتورها یکی از تجهیزات اصلی نیروگاه می باشند که وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی گردشی محرک اولیه به انرژی الکتریکی را بر عهده دارند و به صورت سنکرون با شبکه برق سراسری و یا به صورت مستقل بهره برداری می گردند. ژنراتورهای سنکرون با شبکه برق تحت تأثیر شبکه مصرف و تغییرات مداوم بار می باشند. بهره برداری مرتب و منظم ژنراتورها در هر لحظه به کیفیت بهره برداری شبکه بستگی داشته و در صورت بروز هر گونه اختلال در شبکه احتمال خارج گشتن ژنراتور از شرایط کار سنکرون می باشد و نیز احتمال بروز عیوب الکتریکی و صدمه به ایزولاسیون سیم پیچی های ژنراتور نیز موجود می باشد. مقابله با عیوب فوق مستلزم مقابله با عوارضو پدیده های ناشی از آنان و طرق مناسب جدا نمودن ژنراتور از شبکه می باشد. بنابراین جهت انجام حفاظت مناسب لازم است که ابتدا ماهیت جریان عیب شناخته و اثراتی که آن بر روی ژنراتور می گذارد مطالعه و بررسی کرده و در نهایت با توجه به نوع و ماهیت عیب، شرایط حفاظت مناسب برای جلوگیری از آسیب جدی به ژنراتور را مهیا نماییم. در این مقاله تلاش بر این است با توجه به حادثه ای که برای ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی بوجود آمد و موجب سوختن سیم پیچی استاتور آن گردید، دلایل بروز این عیب مورد بررسی قرار گرفته و برای پیشگیری از به وقوع آمدن این قبیل از اشکالات که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشند پیشنهاداتی ارائه می گردد