سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داود عباسی – مدرس دانشگاه پیام نور کبودراهنگ
مهناز شیرافکن – دانش آموخته رشته مدیریت جهانگردی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور کبو

چکیده:

بررسی تاثیرات خصوصی سازی در جامعه بخصوص در صنعت گردشگری ، یک ی از مسائل پیش رو در صنعت گردشگری محسوب می گردد که پس از بیان تعاریف به بررسی دیدگاه های صاحبنظران مختلف در این خصوص پرداخته شده است. در مقاله ای که پیش رو دارید پس از بررسی مهمترین اهداف خصوصی سازی ، محقق سعی داشته به چگونگی روند آن از دو دیدگاه بخشی و منطقه ای بپردازد.برای احاطه بهتر به موضوع تحقیقمتداولترین روشهایی که در کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی وجود داشته است بررسی گردیده و همچنین دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آن ها مطرح شده است و برای شناخت این روند در ایران چالش ها و مشکلاتی که وجود داشته مطالعه گردیده است. در نهایت نقش خصوصی سازی در صنعت گردشگری و تاثیراتی که این امر در ارتقا صنعت فوق داشته است مورد ارزیابی قرار گرفته و در خاتمه راهکارهایی برای پیشبرد این مهم ارائه گردیده است.