سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

الهه افشارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

سیاست خصوصی سازی و واگذاریت صدی گری دولت به بخش خصوصی موجب بود که از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد و دربرخی کشورها آثار مثبت و دربرخی دیگر اثار منفی از خود نشان داده است تحولات چشمگیر اقتصادی دهه ۱۹۸۰ نشانه اغاز عصرجدیدی دراقتصاد جهانی بود که درآن خصوصی سازی به صورت یکی از مهمترین و ضروریت ترین اصلاحات دربرنامه کار اقتصادی اکثرکشورها قرارگرفت کشورها اهداف مختلفی را از اجرای برنامه خصوصی سازی دنبال می کنند و دراین زمینه با مشکلات و موانع زیادی مواجه می باشند امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که جهت واگذاری تمام یا بخشی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی درمدیریت مالکیت و امور مالی این شرکت ها برنامه ای نداشته باشد ایده اصلی درتفکر خصوصی سازی این استکه فضای رقابت و نظام حاکم بربازار بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور می سازد که عملکرد کاراتری داشته باشد دراین مقاله تجربه خصوصی سازی دربرخی کشورهای دنیا با عنایت به چگونگی انجام و روند آن آثار و پیامدهای حاصله مورد بررسی قرارگرفته است.