سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدکاظم ابراهیمی – استادیار دانشگاه سمنان
علی بهرامی نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
محسن همتی – بانک صادرات ایران

چکیده:

امروزه دغدغه های رو به رشد بیشماری دررابطه با اصول اسلامی حاکمیت شرکتی پدیدار شده است یک جز اخلاقی بسیار مهم هرفعالیت ا قتصادی دراسلام داشتن عدالت صداقت و انصاف است که این خود تضمین کننده حقوق طرفین است اقتصاد اسلامی با هدف ارتقا درزمینه سیستم های شرکتی درطی دو دهه اخیر پیشرفت های زیادی را تجربه نموده است این مقاله قصد دارد با طبیعت و کاربرد اصول اسلامی حاکمیت شرکتی IPCG و همچنین مقایسه آن با اصول قراردادی حاکمیت شرکتی را با مرجع قرار دادن سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی OECD مورد بحث قرار دهد پس از این بحث می توان به این جمع بندی رسید که ابعاد اصول اسلامی حاکمی شرکتی دارای افقی گسترده تر از آن است که بتوان درآن مسئولیت هایی را که همگی به قوانین الهی مرتبط می شوند به اجزا کوچکتقسیم کرد. این مقاله مروری خواهد داشت برمکانیزم زنجیری که بتواند یک فعالیت اقتصادی سازماندهی مستقیم و کنترل شده از دیدگاه اسلامی آن را امکان پذیرسازد.