سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیدا شرفی – کارشناس ارشد توسعه روستایی
شهپر گراوندی – دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی
پرستو قبادی – کارشناس ارشد توسعه روستایی

چکیده:

باوجود آن که خدمات ترویج کشاورزی به عنوان یکی از اهرم های اساسی توسعه بخش کشاورزی محسوب می شود اما تاکنون دولت اقدامات سازنده ای را جهت ارتقا آن انجام نداده است به گونه ای که عدم توجه به این مساله باعث فقدان اثربخشی هزینه ها و کارایی درواحد زمان شده است دراین راستا تغییرات ساختی کارکردی ضروری می نمایند ولی تنها درصورتی که راهبردهای شفاف و جامعی با توجه به شرایط موجود دربخش کشاورزی اهداف و خواسته های کشاورزان و سیاست های ملی بکارگرفته شود این تغییرات می توانند مثمرثمر واقع شوند خصوصی سازی ترویج یکی از راهکارهایی که میت واند دراین زمینه موثر واقع شود به عبارت دیگر با واگذاری و تفویض مسئولیت های مالی و خدماتی ترویج به سازمان های غیرانتفاعی انتفاعی غیردولتی بخش خصوصی تشکلهای کشاورزان موسسات تولید و توزیع کننده نهاده های کشاورزی وواحدهای تبدیلی و بازاریابی محصولات کشاورزی میتوان زمینه را برای افزایش بهره وری دربخش کشاورزی و ایجاد فرصت های کارافرینانه برای فارغ التحصیلان ترویج کشاورزی را فراهم نمود.