سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسفندیار محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
روح الله نظری – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

بحران مدیریت آب منجر به فقدان دسترسی به آب سالم برای بخشهای زیادی از جهان شده است تقریبا دو سوم از جمعیت جهان با کمیابی آب روبرو هستند ۱۲ درصد ازجمعیت جهان ۸۵ درصد آب را مورد استفاده قرار میدهند که این ۱۲ درصد درکشورهای جهان سوم نیستند خصوصی سازی و تبدیل آب به یک کالای تجاری از جمله پدیده های جدیدی استکه درسالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است سازمان های بین المللی هم چون بانک جهانی صندوق بین المللی پول و معاهده هایی همچون گات و نفتا از جمله جدی ترین حامیان و مروجین این جریان درکشورهای مختلف جهان محسوب می شود موافقان خصوصی سازی آب را به عنوان یک نیاز انسانی درنظر میگیرند اما مخالفان آن را یک حق طبیعی انسان قلمداد می کنند این مقاله یک ارزیابی اجمالی از خصوصی سازی درصنعت آب و موافقان و مخالفان آن و نیز چالشهای پیش رو درآینده می باشد.