سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد حسینی خوزانی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
طیبه جمالی – گروه کامپیوتر – دانشگاه پیام نور واحد گلپایگان

چکیده:

هر چه حجم داده ها بیشتر و روابط میان آنها ÷یچیده تر باشد, دسترسی به اطلاعات نهفته در میان داده ها مشکلتر می شود و نقش روش های کشف و تحلیل داده ها از اسناد مختلف روشن تر می شود.یکی از این روش ها , راهکار بسیار موثر استخراج کلمات کلیدی است که بیانگر مضمون و محتوای اصلی متن است. در این مقاله راهکاری جدید ارائه شده است . که هدف آن , استخراج کلمات کلیدی با درنظر گرفتن کلمات ترکیبی کلیدی و همچنین استخراج جملات کلیدی موجود در مستندات فارس , به منظور طبقه بندی کارآمد انها می باشد.براساس بررسی های انجام گرفته بر روی چندین سند فارسی و مقایسه نتایج بدست آمده با روش های دیگر این روش میتواند کلمات کلیدی موجود ر متون را با دقت و سرعت بیشتری استخراج نماید به گونه ای که این کلمات کلیدی , بیانگر مضمون اصلی متن می باشند.