سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حیدر فرهادبیگی – دانشجوی ارشد MBA
منظر فرهاد بیگی – دانشجویکارشناسی مدیریت
محمد ایدی – دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

خصوصی سازی آب به معنای مشارکت بخش خصوصی درارائه خدمات آب و فاضلاب است از آنجا که خدمات آب بع عنوان یک خدمت از دیدی عمومی دارد اغلب پیشنهاداتی که برای مشارکت بخش خصوصی دراین زمینه وجود دارد با مخالفت شدید روبرو می شود درسطح جهانی بیش از ۹۰ درصد آز ابو فاضلاب توسط سیستم های دولتی اداره می شود عواید حاصل از خصوصی سازی این صنعت ان را به یک صنعت تریلیون دلاری تبدیل کرده است این صنعت شامل فناوریهای متعددی از جمله ایمپیگمنت و اینتریلمنت به عنوان روشهای مصرف آب است آب بطری نیز صورت دیگری از خصوصی سازی دراین صنعت است خصوصی سازی آب درحال تبدیل شدن به منبعی سودآور برای شرکت ها و خرید حق آب درمناطق خارج یاست.