سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهره حنیفی پروج – کارشناس حسابداری
صادق کریمی ماسوله – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

چکیده:

گردشگری به علت خاصیت بازدهی زود هنگام آن ، بستر مناسبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است و می تواند با جذب سرمایه های بخش خصوصی اقتصاد را به حرکت درآورد.ولی بخش خصوصی به دلیل عدم شناخت جاذبه ها و قابلیت های گردشگری منطقه و عدم وجود برنامه ای جامع و کارشناسی شده ،تمایل چندانی به سرمایه گذاری در صنعت توریسم ندارند. نتایج برخی مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که استان کهگیلویه و بویر احمد با وجود توانمندی های بالقوه فراوان ، در جذب گردشگران داخلی و خارجی و علی رغم اینکه به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری می تواند باشد اما توفیق چندانی در جذب گردشگران ندارد و نتوانسته صنعت گردشگری خود را متحول سازد. در مقاله حاضر سعی شده با هدف یافتن و شناسایی قابلیت های گردشگری استان و ارائه برنامه ای جامع و کاربردی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان کهگیلویه و بویر احمد ، این سرزمین را از مزایای متعدد گردشگری بهره مند ساخت. پژوهش حاضر بر اساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی از طریق جمع آوری ۱۲۰ پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی در تابستان ۱۳۸۹ جمع آوری شده که در این راستا با بررسی و ارزیابی ویژگی ها ؛ انگیزه و اهداف گردشگران ،میزان رضایت آنان از امکانات و خدمات موجود گردشگری در استان ،سعی شد پیشنهاداتی را برای سرمایگذاران بخش خصوصی به جهت استفاده بهینه از قابلیت ها و امکانات موجود گردشگری استان ارائه نماییم . بر اساس نتایج بدست آمده مکان های گردشگری استان در اغلب زمینه ها به دلیل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی ،فاقد امکانات و تسهیلات لازم برای رضایت گردشگران می باشد. برنامه ریزی اصولی و به ویژه تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری استان می تواند امکان جذب گردشگر بیشتر را فراهم آورد .در پایان مقاله نیز ، موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث و نتیجه گیری ،جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است