سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سوده صدیقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
سارا درگاهی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن آروین – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
صدیقه رفعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طاقدیس شان آباد واقع در جنوب غرب شهرستان رفسنجان از لحاظ زمین شناسی متعلق به کمپلکس بحر آسمان با سن ائوسن است و به عنوان بخشی از نوار آتشفشانی دهج- ساردوئیه در استان کرمان شناخته می شود. این طاقدیس از دو واحد آذرین زیرین و بالایی همراه با یک واحد آهکی در بین این دو واحد آذرین، تشکیل شده است. بخش عمده واحدهای آذرین از سنگ های آذرآواری تشکیل شده است که به توسط جریان های گدازه همراهی می شود. به لحاظ کانی شناسی سنگ های مزبور عمدتاً دارای کانی روشن پلاژیوکلاز و کانی های تیره الیوین و پیروکسن می باشند. بافت عمده این سنگ ها بافت پورفیری، گلومروپورفیری و غربالی است. بررسی های ژئوشیمیایی این جریانات نشان می دهد که ماگمای سازنده این سنگ ها دارای ماهیت کالکوآلکالن می باشد. خاستگاه این ماگماها مرتبط با جزایر قوسی است؛ در حالی که محیط تکتونیکی تشکیل دهنده این سنگ ها احتمالاً یک محیط پشت قوسی است .