سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس عسگری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

توده گرانیتوئیدی آستانه به سن کرتاسه میا نی درزون ساختاری سنندج- سیرجان قرار دارد. این توده دارای طیف ترکیبی از کوارتزدیوریت، گرانودیوریت، تونالیت تامونزوگرانیت بوده که در سنگهای دگرگونی ناحیه ای ( شیستهای همدان) تزریق گردیده استکه حاصل این تزریق ایجاد هاله دگرگونی در غرب و جنوب این توده می باشد. نمودارهای ژئوشیمیایی که برای تمایز گرانیتوئیدهای کوهزائی از غیرکوهزائی مورد استفاده قرار گرفته است، نشان می دهند که این توده مشخصه گرانیتوئیدهای کوهزائی را دارا می باشد به عنوان مثال، ویژگی های ژئوشیمیایی مانند غنی شدگی ازK,Rb,U,Th) LILEنسبت بهHFSEبویژهTa و Nb و بالا بودن نسبتTh / Yb 1/5توام با بالا بودن نسبت۱۰ <)Yb و ویژگیهای دیگر مربوط به گرانیتهای نوعI نظیر کالکو آلکالن، پتاسیم بالا، متاآلومین تا کمی پرآلومین بودن و داشتن آنکلاوهای مافیک توأم با آنکلاوهای فراوان آلوموسیلکاتی (آندالوزیت، سیلیمانیت) نشان می دهند که این توده در ارتباط با یک زون فرو رانش و در موقعیت کمان آتشفشانی قاره ای همراه با الودگی شدیدپوسته ای تشکیل شده است.