سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر قاسم پور – کارشناسارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده فنی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
لاله صالح قدیمی – دانشجوی دکتری شیمی، آزمایشگاه سنتز ترکیبات پلیمری، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده:

رنگهای سرد ترافیکی با وجود هزینه کم و اجرای آسان، دوام مناسبی در مناطق پرترافیک ندارند و جایگزین کردن آنها با مواد با دوام تر مانند مواد گرمانرم (ترموپلاستیک) ضروری است. سابقه اجرای رنگهای خطکشی در معابر شهری کشورمان اغلب با استفاده از رنگهای سرد خط کشی بوده و صرفا در موارد خاص از رنگهای گرم استفاده شده است. رنگهای گرم اجرا شده بیشتر در حاشیه بزرگراه ها و خطوط مربوط به مسیر ویژه اتوبوس استفاده شده است. مطالعات وتجربیات در این حوزه نشان می دهد که عملکرد این نوع رنگها با توجه به شرایط آب و هوایی در نقاط مختلف کلان شهرها متفاوت بوده و حدود مشخصات برای اینگونه رنگها باید حداقل به صورت دو منطقه آب وهوایی و با نحوه اجرای اصولی آنها ارائه گردد. در این مقاله سعی شده است ضمن مطالعه کلی ویژگیهای این نوع خط کشیها، نحوه عملکرد و اجرای آنها ، به نقش دانه های شیشه ای در میزان بازتابندگی و خصوصیات آنها با استناد به آیین نامه ها و استانداردها و اثر اختلاط رزین های هیدروکربنی بر خواص مکانیکی و فیزیکی آنها اشاره شود.