سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

افشین جعفرپور – دانشجوی دکتری رشته علوم و صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه ازا
مسعود شفافی زنوزیان – استادیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزو
پیمان اریایی – دانشجوی دکتری رشته علوم و صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه ازا
متین خسروی – دانشجوی دکتری رشته علوم و صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه ازا

چکیده:

پرتودهی مواد غذایی به منظور کاهش بار میکروبی و افزایش عمر انبار مانی توسط اشعه گاما و پرتویونیزان به دو صورت متحمل است پرتودهی غذا و بعد بسته بندی اسپتیک یا پرتودهی ماده غذایی از قبل بسته بندی شده در نوع اول هر نوع بسته بندی متداول برای غذا مجاز به استفاده است ولی در حالت دوم تعداد کمی از مواد بسته بندی برای سلامت مصرف کننده بی خطرند مواد بسته بندی در حین تشعشع دستخوش تغییراتی می شوند که می تواند به تغییرات یکپارچگی و عملکرد ممانعتی ماده بسته بندی منجر شود cross-linking ایجاد اتصالاتی عرضی و chain scission تخریب زنجیره از مهمترین تغییرات شیمیایی د رجنس بسته بندی تحت تابش است ماده بسته بندی علاوه بر تغییر در خواص ممانعتی و یکپارچگی می تواند تولید مواد حاصل از رادیولیز نیز بنماید که این مواد خود می تواند از پلیمر آن رنگ پلیمر مواد کمک فرایند مثل پلاستی سایزرها و انتی اکسیدانهای آن ملحقات بسته مثل پد جاذب داخل بسته بوجود اید و متعاقبا داخل غذا مهاجرت نماید.