سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهاره صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
مهسا مجذوبی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه کاربرد نشاسته های مقاوم بهعنوان فیبرهای رژیمی و اثرات مفید فیزیولوژیکی آنها و خصوصیات عملکردی فراوان در مورد غذایی مختلف مورد توجه روزافزون قرارگرفته است هدف دراین تحقیق معرفی نشاسته مقاوم فاکتورهای موثر درشکل گیری آنها نحوه تولید و بررسی اثرات فیزیولوژیک نشاسته مقاوم می باشد.