سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

روح الله کریمی – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همد

چکیده:

طی سالهای ۸۵ و ۸۶ به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی مورفولوژیک ژنوتیپ های برتر گردو در برخی توده های گردو در استان همدان، در مجموع ۱۲۰ ژنوتیب بذری انتخاب و صفات فنولوژیک و مورفولوژیک آنها بررسی شد. در کل تنوع قابل ملاحظه ای در صفات مورد بررسی یافت شد که بیشترین و کمترین تنوع مشاهده شده به ترتیب مربوط به ژنوتیپ های انتخابی در توده سرکان و توده همدان بود. همبستگی بین برخی صفات از قبیل وزن دانه و وزن مغز و همچنین زمان باز شدن برگ و زمان برداشت محصول مثبت و در سطح ۱ تا ۵ درصد معنی دار بود. تنوع یافت شده در وزن دانه بین۲۳/۱۹-۵/۲ گرم، وزن مغز ۱/۱۱-۲ گرم و درصد مغز ۵/۶۹-۰۱/۲۰ گرم بود. اندازه دانه، زمان شکوفایی جوانه ها و زمان رسیدن محصول و خصوصیات فنولوژیکی نیز بررسی شد. بین صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های توده سرکان و تویسرکان همبستگی بالایی وجود داشت.