سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهیره عارف منش – مسئول حفاظت محیط زیست شرکت گاز استان یزد

چکیده:

مراکز صنعتی که مواد خطرناک، ضایعات زیان آور و یا مواد شیمیایی زیانبار را ذخیره، حمل و نقل، بازیافت و یا از آنها استفاده می کنند، بایستی طرح های پیشگیرانه به منظور آمادگی و واکنش سریع، همزمان و منظم در هنگام بروز وضعیت اضطراری زیست محیطی به منظور حفظ سلامت افراد و محیط زیست را مدنظر قرار دهند.هدف از این مقاله، ارائه چارچوبی در جهت تهیه طرح های پیشگیرانه می باشد تا واکنش مناسب و مقتضی در مواقع اضطراری به ویژه زمانی که مواد شیمیایی خطرناک و مواد زیان بار وارد محیط زیست می شوند صورت گیرد. بدین منظور ابتدا اقدامات و مراحل لازم جهت برنامه ریزی پیش از بروز وضعیت اضطراری زیست محیطی شامل شناسایی خطرات زیست محیطی، تجزیه و تحلیل وضعیت مخاطره آمیز، مسئولیت ها و سازمان ها در زمان بروز وضعیت اضطراری، منابع و امکانات لازم، هشدار داخلی، هشدار خارجی، ارتباطات الکترونیکی و روابط عمومی ارائه شده و سپس عملیات مواجهه با وضعیت اضطراری زیست محیطی شامل تصمیم گیری، بسیج امکانات و فعال سازی طرح و برنامه، مهار آلودگی، مرکز فرماندهی در زمان حادثه، عملیات تخلیه، پاکسازی مواد نشت شده و آلوده کننده و بقایای آنها، احیا و بازسازی مکان حادثه دیده و ارزیابی بعد از حادثه بیان شده است. در پایان مقاله نیز توصیه هایی جهت بهبود طرح واکنش در شرایط اضطراری زیست محیطی و ارتقای سطح آگاهی و آمادگی افراد در هنگام مواجهه با وضعیت اضطراری شامل آموزش و تمرین، ارزیابی از طرح و برنامه و به روزآوری برنامه ریزی و طرح ارائه شده است