سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رحیمی – شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی
عزت ا… فیاض –

چکیده:

دراین مقاله خصوصیات موثر سیستم های عملیات از راه دورو پارامترهایی که درطراحی و ساخت به منظور بررسی و ارزیابی این سیستم ها درکاربری های مختلف باید مورد توجه قرارگیرند و اعمال این پارامترها درپروژه کنترل متمرکز روشنایی معابر با استفاده از ارتباطات سیارشرح داده می شود این پروژه تحقیقاتی برای اولین باردرایران درتعدادی از پست های توزیع شهربجنورد بصورت پایلوت اجرا شده و درهنگام غروب به تدریج سیستم روشنایی را وارد شبکه و درزمان طلوع به تدریج از شبکه خارج می نماید و همزمان درواحد مرکزی قابل مشاهده مونیتورینگ و اعمال تغییرات احتمالی می باشد سعی شده است معرفی سیستم کنترل متمرکز روشنایی معابر درجهت مدیریت مصرف بهینه روشنایی معابر در این مقاله صورت گیرد.