سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کمایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت، امیدیه ، ایران
سیدحسین موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محمد آبدیده –

چکیده:

بهره برداری صحیح از مخازن هیدروکربوری مستلزم بررسی دقیق رفتار مخزن و سیالات موجود در آن است. اولین مرحله پیش بینی رفتار مخزن در طی تولید، تعیین گروههای سنگی مخزنی است. در تعیین گروههای سنگی مخزنی سه فاکتور لیتولوژی ،هندسه فضاهای خالی و میزان تخلخل و تراوایی مدنظر قرار میگیرد. در این مطالعه به تعیین گروههای سنگی یکی از چاههای سازند آسماری در میدان مارون و بررسی زیر لایه های این سازند پرداخته شده است و پس از ویرایش و اعمال تصحیحات مورد نیاز بر روی نگارهای چاه پیمایی ، پارامترهای پتروفیزیکی مخزن این سازند در چاه ، تعیین و بررسی شد. بر اساس نتایج این ارزیابی ، بررسی لیتولوژی سازند با استفاده از کراس پلات نوترون – چگالی نشان میدهد که این سازند بطور غالب از ماسه سنگ ، دولومیت و سنگ آهک تشکیل شده است