سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرناز نبی زاده – دانشجوی دکتری
محسن اسمعیلی –

چکیده:

دراین مطالعه مروری برخصوصیات رئولوژیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی و روشهای مطالعه این خصوصیات شده است به دلیل پیچیدگی های رفتار موادبیولوژیکی مطالعه خواص رئولوژیکی سیستم های بیولوژیکی تنها از طریق روشهای تجربی امکان پذیر است تقریبا تمامی نتایج تجربی نشان میدهد که محصولات کشاورزی و غذایی ویسکوالاستیک غیرخطی می باشند به دلیل عدم وجود تئوری برای رفتار ویسکوالاستیسیته غیرخطی سعی شده است که رفتار رئولوژیکی محصولات کشاورزی و غذایی با درنظر گرفتن فرضیاتی برای ساده سازی مساله و با کمک تئوری های ویسکوالاستیسیته خطی ارایه شده برای موادمهندسی توصیف شوند مدلهای مکانیکی ماکسول و کلوین برای توضیح و تفسیر رفتار رئولوژیکی مواد ویسکوالاستیک خطی بکار میروند آزمونهای مورد استفاده برای مطالعه رفتار مواد غذایی تحت تنش آزمون رهایی تنش خزش و نوسانی می باشند.