سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدایت الله تیرگر – دانشیار بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان
روح الله رسول پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رهبری و هدایت از وظا یف مدیران است ولی همه ی کار آنها نیست. این کار زمانی محقق می شود که فردی به هر دلیلیکوشش کند بر رفتار فرد یا گروهی اثر بگذارد، زیرا رهبری یعنی قدرت تأثیر گذاری بر پیروان، به نحوی که براساس میل وخواسته ی خود در جهت تحقق اهداف در موقعیت های گوناگون حرکت کنند. این علم و هنر در متعالی ترین شکلش درسیره نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه هدی (ع) متجلی شده و مدیریتی الهی و مبنای شناخت حقیقت وجود انسان است که باحکومت بر دل ها تحقق می یابد. در این مقاله سعی شده با استفاده از آیات قران کریم و سیره نبی اکرم اسلام (ص) و ائمهبزرگوار (ع) و نهج البلاغه و احادیث و روایت، صفات و خصوصیاتی که یک مدیر باید داشته باشد تا بتواند جامعه را اداره کند،تبیین و تحلیل شود. در این پژوهش خصوصیات رهبر به سه گروه خصوصیات مکتبی ،ارزشی و تخصصی تقسیم بندی شده است.