سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژگان مقصودلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
نوید قهرمانی فر –
فهیمه زمانی افشار –
مرجان صالحی –

چکیده:

ایزوترم جذب آب توسط مالت جو ۶ردیفه بلژیکی درمحدوده دمایی ۳۵ درجه تا ۱۵ درجه تعیین شده است نتایج بدست آمده نشان داد که در aw زیر۰٫۵ تاثیر دما برروی ایزوترم جذب ناچیز می باشد برای aw بالاتر از ۰٫۵ مقدار رطوبت با افزایش دما افزایش می یابد گزارش شده به دلیل فرایند مالت گیری مقدار قندهای ساده در جوهای حاوی مالت نسبت به جوهای بدون مالت بیشتر است داده های ازمایشی مدلهای جذب مختلف را برازش داد مقدار ثابت به دست آمده برای همه مشابه و ضرایب متناظر آنها وجود دارد از این داده ها متوجه می شویم که مدلهای BET ٍ kuhn بالاترین همبستگی را برای aw های زیر۰٫۵ نشان میدهند به دلیل اینکه مقدار رطوبت واقعی مالت جو در طی انبار داری زیر ۶۰g/kg است مدل BET بهترین مدل را برای این محصول ارایه میدهد.