سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده ربابه جلالی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله ا
سیده راضیه جلالی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
خدیجه توکلی –

چکیده:

دردودهه گذشته پروبیوتیک ها درانواع گوناگون محصولات غذایی به خصوص در شیرهای تخمیر شده افزایش یافته است چندین جنبه از جمله ایمنی خصوصیاتکارکردی وفناوری در انتخاب نوع فرایند میکروارگانیسم پروبیوتیکی بررسی می شود جنبه ایمنی شامل خصوصیاتینظیر خاستگاه انسانی غیرپاتوژنی و خصوصیات مقاومت آنتی بیوتکیی می باشد جنبه های کارکردی شامل قابلیت زیست پذیری و مقاومت در جهاز گوارش ایمن سازی خصوصیات آنتاگونیستی و پادجهش زا می باشد خواص فناوری قابلیت زیستی یا بقای بالا درفراورده تا لحظه مصرف وابسته به شرایط فراورده رشد کردن سریع در ماده غذایی و عدم ایجاد بدطعمی و بدبافتی در فراورده نهایی را شامل می شود فاکتورهایی که درارتباط با این تکنولوژی وجنبه های حسی تولید غذای پروبیوتیک است بیشترین اهمیت را در رضایت درخواست مصر کننده دارد که بتواند باعث تحریک مصرف محصولات پروبیوتیک درآینده باشد.