سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم کلانتری – دانشجوی ارشد صنایع غذایی
احمد انصاری –
مهدی دلشاد –

چکیده:

دراین آزمایش از محلولهای با درصدهای به ترتیب ۶۰-۴۰ ۷۰-۳۰ ۱۰۰-۰ )WPI/G و ۵۰-۵۰ استفاده می شود کلیه تست ها در دو aw یعنی ۰/۰۱۷±۰/۴۸ و ۰/۰۷±۰/۳۴ صورت میگیرد و دمای تست دمای اطاق است برای اندازه گیری دما از دماسنج و رطوبت از آون تحت خلاء استفاده می شود. از دستگاه DSC یا Differential Scanning Calorimetry دستگاه تعیین مقدار انتقال حرارت برای اندازه گیری انتقال حرارت و مقدار عبور حرارت از پوشش یا فیلم استفاده می شود میزان انتقال حرارت به مقدار رطوبت و یا گلیسرول بستگی دارد و طبق نتایج به دست آمده ما بهترین حالت فیلم و پوشش را از نظر انعطاف پذیری و شفافیت ورقه های اکسترود شده درفیلم با پوشش با محتوی ۶۸ درصد گلیسرول خواهیم داشت سرعت چرخش الکسترود دربهترین حالت که فیلم های دلخواه ما بدست می آید ۲۷۵rpm یا دوربردقیقه است.