سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده مهسا دادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و م
نرجس ملک جانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و م
مرتضی خمیری – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

آنزیم های پکتینولیتیک هیدرولیز کننده سوبستراهای پکتینی می باشند. آنها ۲۵ % از کل آنزیم ها را در سطح جهان تشکیل می دهند و یکی از فراوان ترین آنزیم ها در گیاهان، حیوانات و میکروارگانیس م ها می باشند . به دلیل اهمیت بالای آنزیم های پکتینولیتیک، تولید آنها در سطح تجاری صورت می گیرد و می توان گفت که تقریبا بیشنر پکتینا زهای تجاری تهیه شده از منابع قارچی به دست می آیند و میزان آنزیم تجاری بدست آمده از منابع گیاهی، حیوانی، مخمرها و باکتری ها بسیار کم می باشد. این آنزیم ها بسته به نوع سوبسترا و نحوه عملشان به گروه های پروتوپکتیناز، استراز، لیاز و دی پلیمراز تقسیم می شوند. آنزیم های پکتینولیتیک میکروبی دارای پتانسیل عظیمی برای استفاده توسط بشر می باشد شامل صنایع ن ساجی، تولید کاغذ و خمیر کاغذ، صمغ زدایی محصولات فیبری، استخراج و شفاف سازی آبمیوه ها، تخمیر چای و قهوه و … می باشد