مقاله خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی کفال طلایی Liza aurata Risso 1810 در حوضه جنوبی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی کفال طلایی Liza aurata Risso 1810 در حوضه جنوبی دریای خزر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفال طلایی،aurata Liza
مقاله ریخت شناسی
مقاله دریای خزر
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غنی نژاد داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پرافکنده حقیقی فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملکی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نهرور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدمتی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: راستین رجب
جناب آقای / سرکار خانم: نیکپور مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی کفال بومی دریای خزر نبوده و در سال ۱۹۳۰ از دریای سیاه به آن جا منتقل شده است. این احتمال وجود دارد با گذشت حدود ۸۰ سال از روند سازگار شدن این ماهی با شرایط دریای خزر، برخی از خصوصیات ریختی این ماهی تغییر یابد. این بررسی با هدف ایجاد امکان لازم برای مقایسه خصوصیات یاد شده با هم نوع آن ها در دریای سیاه و تغییرات ایجاد شده در روند سازش با محیط جدید صورت گرفته است. در این مطالعه ۹۸ عدد ماهی کفال طلایی در سال ۸۶-۱۳۸۵ از صید تعاونی های ماهی گیری پره در سواحل جنوبی دریای خزر تهیه و بررسی شد. تعدادی از صفات ریختی و همچنین ویژگی های شمارشی این ماهی مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین طول چنگالی ۳۱۰٫۱±۴۰٫۵ میلی متر و میانگین وزن ۳۱۰٫۳±۱۴۶٫۲ گرم بود. رابطه نمایی بین طول چنگالی و وزن ماهی کفال طلایی به صورت Y=0.000006´L3.017 برآورد شد. میانگین سن ماهیان نمونه برداری شده ۵٫۷۵ سال بود که حداکثر و حداقل سن به ترتیب ۸ و ۴ سال بود. مقایسه میانگین ها با هدف مقایسه ویژگی های ریختی و نسبت های آن ها به همراه ویژگی های شمارشی در دو جنس نر و ماده نشان داد که تنها اختلاف موجود در تعداد شعاع های سخت باله پشتی دوم و باله مخرجی معنی دار است (P<0.05) و سایر اختلاف ها در دو جنس معنی دار نبودن (P<0.05) مقایسه اطلاعات این بررسی با مطالعات کفال طلایی در جمهوری آذربایجان نشان می دهد که در همه موارد اختلاف های مشاهده شده معنی دار است (P<0.05).